Автобіографія


Шпильова Оксана Віталіївна
В 1992 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна.Працювала вчителем російської мови та зарубіжної літератури.

В 2010 році закінчила факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка та здобула кваліфікацію «Логопед.Спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів».

З 01. 10. 2010 року працюю вчителем – логопедом ; спеціаліст другої категорії.
Життєве кредо:
у кожного є крила для польоту, лиш тільки треба захотіть злетіть

Педагогічне кредо: «Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини,скарбниця всіх знань.»  К .Д. Ушинський.

Працюю над проблемою: «Використання різноманітних засобів, що сприяють корекції вад мовлення».


Актуальна проблема сьогодення – зниження мовленнєвого розвитку дітей.

Останні роки досліджень свідчать ,що кожна третя дитина страждає на затримку мовлення або його порушення.Тому найважливішим завданням є підвищення ефективності корекційно – розвивальної роботи та співробітництва логопеда,педагогів і батьків.


Як відомо,правильне мовлення надзвичайно важливе для всебічного розвитку дитини.У логопедичній роботі особливо важливе значення має ставлення самих дітей до занять над виправленням мовленнєвих недоліків .Зважаючи на це,потрібно зацікавити дітей і весь час підтримувати в них інтерес до роботи.Щоб дитина не стомлювалась від одноманітних тренувальних вправ під час занять доцільно використовувати відповідні дидактичні і мовленнєві ігри для закріплення правильної звуковимови.Завдяки різноманітним ігровим вправам дитина не тільки навчиться вимовляти певні звуки ,а й розвиватиме фонематичні процеси тощо.

Використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі допомагає урізноманітнити робочий процес та пробуджувати і підтримувати у дитини інтерес до праці, підвищує мотивацію.

Головним завданням вчителя-логопеда є:
  • діагностичне обстеження дітей з метою виявлення в них порушень усної та писемної мови,комплектування груп в залежності від діагнозу;
  • здійснення навчально – корекційної роботи з дітьми – логопатами;
  • надання логопедичних послуг(консультативної та методичної) вихователям ЗДО щодо запобігання та усунення порушень усної та писемної мови дітей;
  • організація консультативно – освітньої роботи з батьками дітей,що мають вади мовлення.

Робота вчителя – логопеда базується на наступних принципах:
  • індивідуальний підхід до дитини;
  • взаємодія з вихователями і батьками;
  • ігровий контекст занять- формування позитивної мотивації навчання.

Логопедичне заняття проводиться з використанням дихальних та артикуляційних вправ,вправ на розвиток дрібної моторики та психічних процесів.Також заняття включає в себе роботу над звуками мовлення(постановку,автоматизацію,диференціацію,введення в зв`язне мовлення),розвтиком фонематичного слуху,лексико –граматичним складом мови,зв`язним мовленням.

Чітко визначені тема,мета,обладнання,хід заняття.До кожного завдання чи гри підбирається відповідний демонстраційний наочний матеріал. Усі заняття проходять в ігровій формі.