Показники готовності дитини до школи

Дайте дитинству дозріти в дітях.
Д . Дідро.

Не кожна дитина готова в шість років сісти за парту

Психологи і педагоги визначають готовність до школи насамперед тим ,наскільки малюк бажає йти до навчального закладу,а також рівнем розвитку певних параметрів інтелектуальної ,соціальної та психофізіологічної зрілості дитини.Розроблені такі показники готовності до навчання у школі:

-здатність до довільної ,цілеспрямованої,вольової поведінки:вміння зосередитися в класі,не звертати увагу на подразники,що відволікають,уміння орієнтуватися на вказівки вчителя,уважно слухати та точно їх виконувати;

- інтелектуальна готовність- розвинуте наочно – образне мислення,вміння аналізувати,синтезувати ,порівнювати,узагальнювати,класифікувати,виділяти істотні ознаки предметів,робити висновки ,будувати речення,висловлювати свої думки у певній послідовності;

- здатність до дій подумки,уміння критично ставитися до себе,оцінювати результат своїх дій;

- фізична розвиненість дитячого організму,достатній розвиток дрібної моторики рук;

- достатній рівень розвитку психічних процесів:уваги,пам`яті,мислення,спостережливості,уяви тощо.

Багато з цих умінь у 6-річної дитини - у зародковому стані.

Якщо один або декілька показників готовності до школи не сформовані ,вона відчуватиме істотні труднощі під час навчання у першому класі.Медики стверджують,що період між шістьма та сімома роками дорівнює десяти рокам життя ,настільки інтенсивно відбуваються зміни в дитячому організмі.Рік,що відокремлює 6-річну дитину від 7-річної,дуже важливий для її психічного й фізичного розвитку.Тому чимало дослідників вважають оптимальнішим для вступу до школи вік не шість,а хоча б шість із половиною років.